Adaptační programy pro 1. ročníky

Žáci 1. ročníků by se měli zúčastnit adaptačních pobytů dle harmonogramu v níže uvedeném dokumentu. 

Soubory ke stažení