hero-bg

Autoelektrikář

26–57-H/01
hero-bg

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou zaměřený na přípravu kvalifikovaných pracovníků pro opravy elektropříslušenství motorových vozidel. Absolvent je schopen samostatně vykonávat diagnostiku jejich stavu, údržbu, seřizování a opravy. Ovládá obsluhu moderních měřicích a diagnostických přístrojů. To mu umožňuje pracovat v opravárenských a servisních provozech jako autoelektrikář, automechanik nebo technik ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
3 roky
Způsob ukončení:

závěrečná zkouška
výuční list
vysvědčení o závěrečné
zkoušce

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
autoelektrikář

Součástí vzdělávání je získání řidičského oprávnění pro řízení osobního a nákladního automobilu.

Žáci mohou za zvýhodněnou cenu získat další řidičské oprávnění, svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře CO2, svařování plamenem nebo obalovanou elektrodou a přezkoušení dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk I CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2     2
Chemie a ekologie CAE 1 1   2
Informatika INF 1 1 1 3
Ekonomika EKO     2 2
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Odborné předměty
Základy strojírenství ZAS 3     3
Základy elektrotechniky ZAE 1     1
Elektrotechnika ELK   4 3 7
Automobily a technologie AMT   2 2 4
Řízení motorových vozidel RMV     2 2
Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50
Celkem v ročníku 32 32,5 33,5 98