Autoelektrikář

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou zaměřený na přípravu kvalifikovaných pracovníků pro opravy elektropříslušenství motorových vozidel. Absolvent je schopen samostatně vykonávat diagnostiku jejich stavu, údržbu, seřizování a opravy. Ovládá obsluhu moderních měřicích a diagnostických přístrojů. To mu umožňuje pracovat v opravárenských a servisních provozech jako autoelektrikář, automechanik nebo technik ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 3 roky

Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list / vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Součástí vzdělávání je získání řidičského oprávnění pro řízení osobního a nákladního automobilu.

Žáci mohou za zvýhodněnou cenu získat další řidičské oprávnění, svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře CO2, svařování plamenem nebo obalovanou elektrodou a přezkoušení dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Žáci mohou získat jednorázovou odměnu 10 000 Kč za prokazatelně dobré výsledky ve studiu po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky.