Concepts for Professional Education in Border Regions (C4PE)

V rámci projektu spolufinancovaného z prostředků programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika byly v partnerských školách SPŠ Třebíč a HTL Hollabrunn ve dnech 17. a 18. června 2019 realizovány projektové dny. Těchto aktivit se zúčastnili žáci a pedagogičtí pracovníci obou škol. 17. června přijeli rakouští partneři do Třebíče, kde pro ně byl připraven jednodenní program. Navštívili firmu NUVIA a.s., kde exkurze byla zaměřena na systémy průmyslové automatizace určené zejména pro automobilový průmysl, založené na špičkových komponentách montážní techniky, pneumatiky a řídicích systémů. Poté následoval společný program v prostorách SPŠT Třebíč. Jednalo se o první společnou aktivitu, proto nejprve proběhlo vzájemné představení účastníků, škol a regionů. Po prohlídce školy následoval odborný program zaměřený na robotiku a automatizaci.
Následující den, 18. června 2019, skupina žáků a pedagogických pracovníků ze SPŠT Třebíč navštívila partnerskou školu HTL Hollabrunn, kde byl připravený obdobný program jako v Třebíči. Účastníci si se zájmem prohlédli laboratoře, dílny a odborné učebny, vyzkoušeli si aktivity v připravovaném komunitním centru „Maker space“ – laserové vyřezávání a gravírování a 3D tisk. Zúčastnili se také ukázky hledání a řešení poruch na automatizační  lince. Odpoledne proběhla návštěva firmy SBI výrobní technika, Anlagen GmbH & Co KG,  která se zabývá zejména svařovací technikou a automatizační technikou. Produktová řada sahá od standardního vybavení, jako jsou plazmové a TIG zdroje energie, podélné švy svařovacích systémů pro potrubí a konstrukce nádrží až po speciální řešení pro různé high-tech aplikace svařování v automobilovém, leteckém, ropném, plynárenském a obranném průmyslu.
Pedagogičtí pracovníci konstatovali, že co se týká odborné výuky, mají si obě školy vzájemně co nabídnout. Bylo shledáno, že učební plány se v některých bodech shodují a je možné najít společný program. Proběhla diskuze o následujících aktivitách, ať již o tvorbě výukových materiálů nebo o projektových dnech plánovaných na podzim 2019. Nyní pracujeme na upřesnění obsahu workshopů a hledáme vhodný termín.