Concepts for Professional Education in Border Regions – projektové dny na SPŠT

V rámci projektu spolufinancovaného z prostředků programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika jsme ve dnech 7. a 8. listopadu 2019 zorganizovali projektové dny, kterých se zúčastnilo 19 žáků partnerské školy z Hollabrunnu a naši žáci 3. ročníku oboru elektronické řídicí systémy.

Žáci byli rozděleni do čtyřčlenných smíšených česko-rakouských skupin a během dvou dnů se podíleli na stavbě výukových modulů PLC. Podařilo se jim vytvořit pět funkčních modulů, které jsme na konci společně naprogramovali. Pro komunikaci byl zvolen anglický jazyk. Podobný workshop se bude konat v dubnu 2020 v Hollabrunnu. Mezitím se pokusíme uskutečnit výukovou lekci prostřednictvím videokonferenčního zařízení, které bylo v rámci tohoto projektu zakoupeno.
Součástí programu byla rovněž společná návštěva JE Dukovany, PVE Dalešice a prohlídka pamětihodností Třebíče.