Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitelka školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení. Další informace zde