Formuláře ke stažení

hero-bg

Opakování ročníku – nezletilí


Opakování ročníku – zletilí


Opakování ročníku a změna oboru – nezletilí


Opakování ročníku a změna oboru – zletilí


Přestup do SPŠT – nezletilí


Přestup do SPŠT – zletilí


Uvolnění z TEV – nezletilí


Uvolnění z TEV – zletilí


Uvolnění z vyučování – nezletilí


Uvolnění z vyučování – zletilí


Uvolnění z výuky předmětů – uznání vzdělání


Změna oboru – nezletilí


Změna oboru – zletilí


Autoškola


Postup při odškodnění školního úrazu žáka