Karosář

Mezi profilující předměty patří technická dokumentace, technologie (klempířská) a automobily. Na teoretické vědomosti navazuje odborný výcvik, ve kterém žáci získávají praktické dovednosti a návyky, zejména v oblasti sestavování a oprav karoserií motorových vozidel.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 3 roky

Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list / vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Součástí vzdělávání je získání řidičského oprávnění pro řízení osobního automobilu a svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře CO2, svařování plamenem a svařování plastů.

Žáci mohou za zvýhodněnou cenu získat další řidičské oprávnění a svářečský průkaz pro svařování obalovanou elektrodou.

Žáci mohou získat jednorázovou odměnu 10 000 Kč za prokazatelně dobré výsledky ve studiu po úspěšném vykonání
závěrečné zkoušky.