hero-bg

Kovář

23–57-H/01
hero-bg

Učební obor připravuje kvalifikované pracovníky pro uplatnění ve výrobní strojírenské oblasti. Absolvent dokáže volným ručním i strojním kováním vykovat polotovar nebo finální výrobek dle vlastního či zadaného technického výkresu. Během studia se žáci také seznámí s uměleckořemeslným zpracováním kovů.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
3 roky
Způsob ukončení:

závěrečná zkouška výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
autoelektrikář

Žáci mohou získat řidičská oprávnění a za zvýhodněnou cenu oprávnění pro svařování v ochranné atmosféře CO2 nebo obalovanou elektrodou. Dále mohou získat oprávnění pro svařování plamenem nebo zaškolení pro řezání kyslíkem.

V rámci odborného výcviku mají možnost přivýdělku z produktivní činnosti.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk I CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2     2
Chemie a ekologie CAE 1 1   2
Informatika INF 1 1 1 3
Ekonomika EKO     2 2
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Odborné předměty
Základy strojírenství ZAS 3     3
Základy elektrotechniky ZAE 1     1
Materiály a technologie MTE   4 4 8
Technologická dokumentace TCD   2 2 4
Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50
Celkem v ročníku 32 32,5 32,5 97