Kozultační den pro rodiče

Vzhledem k současné situaci neproběhne konzultační den klasicky. Rodiče žáků budou mít možnost kontaktovat třídního učitele na on-line schůzce.  Ve středu 18. 11. 2020 v 16 hodin pozve třídní učitel rodiče žáků své třídy na tuto konzultaci (stejným způsobem jako na vyučování, tedy přes žákovské e-maily).