Lektoři z Dukovan na třebíčské průmyslovce

Studenti oboru Energetika ze SPŠ Třebíč mají v dukovanské elektrárně pravidelné praxe. Věnují se jim desítky odborníků z provozu elektrárny, kteří se také každoročně scházejí s pedagogy školy, aby společně „sladili“ vzdělávání nové generace energetiků. Tentokrát setkání proběhlo ve škole, kde se ředitel školy Zdeněk Borůvka pochlubil dílnami, laboratořemi a úplně novou budovou B. „Já bych se hned vrátil do školy“ pochvaloval si skutečně moderní vybavení školy kolega z primáru. Diskuze a sdílení zkušeností pokračovalo nad dobrým jídlem a pitím.

Odborné praxe studentů v JE Dukovany jsou důležité pro další rozhodování mladých techniků. Konkrétní představa o práci studentům pomáhá si zodpovědněji zvolit své budoucí povolání. Pro práci v elektrárně se rozhodlo již 45 absolventů oboru Energetika. „Mladí energetici tvoří už třetinu našeho týmu“ pochvaloval si kolega ze sekundáru, který potvrdil i dobrou připravenost absolventů průmyslovky.