Maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/21

Opatřením MŠMT obecné povahy ze dne 29. 1. 2021 se mění podmínky letošní maturitní a závěrečné zkoušky:

Informace k maturitním zkouškám

Informace k závěrečným zkouškám

Informace ke zkouškám modelu L+H

  • Na základě rozhodnutí MŠMT nemůže žák konat závěrečné zkoušky v tomto školním roce. Zkoušky může konat až v září 2021. 
  • Ke zkouškám bude připuštěn ten, kdo úspěšně ukončí 2. pololetí 3. ročníku, tzn. nebude nehodnocen, případně hodnocen nedostatečně.
  • Z tohoto důvodu také prodlužujeme termín pro podání přihlášky k závěrečné zkoušce do 1. března 2021.