hero-bg

Nástrojař

23–52-H/01
hero-bg

Jedná se o firmami velmi žádaný tříletý učební obor, který je přizpůsoben jejich současným požadavkům, určený pro vzdělávání pracovníků do nástrojáren strojírenských firem. Absolvent dokáže provádět zpracování, údržbu, opravy, montáž a zkoušky nástrojů pro tváření kovů, forem pro lisování a pro tlakové lití. Dále ovládá ruční i strojní obrábění a je schopný vyrábět přípravky a šablony pro strojírenskou výrobu.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
3 roky
Způsob ukončení:

závěrečná zkouška
výuční list
vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
autoelektrikář

V případě splnění určitých kritérií žáci získají motivační stipendium ve výši 700 Kč měsíčně a prospěchové stipendium 1 000 Kč za pololetí školního roku.

V rámci odborného výcviku mají možnost přivýdělku z produktivní činnosti.

Ve 2. a 3. ročníku mohou žáci absolvovat část odborného výcviku ve spolupracujících firmách, kde je rovněž možnost přivýdělku.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk I CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2     2
Chemie a ekologie CAE 1 1   2
Informatika INF 1 1 1 3
Ekonomika EKO     2 2
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Odborné předměty
Základy strojírenství ZAS 3     3
Základy elektrotechniky ZAE 1     1
Strojnictví STR   1,5 1,5 3
Technologie obrábění TOB   2 2 4
Strojírenská technologie STT   2 1 3
CAD systémy CAD     1 1
Nástroje a přípravky NSP   1 1 2
Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50
Celkem v ročníku 32 33 33 98