Nástrojař

Jedná se o firmami velmi žádaný tříletý učební obor, který je přizpůsoben jejich současným požadavkům, určený pro vzdělávání pracovníků do nástrojáren strojírenských firem. Absolvent dokáže provádět zpracování, údržbu, opravy, montáž a zkoušky nástrojů pro tváření kovů, forem pro lisování a pro tlakové lití. Dále ovládá ruční i strojní obrábění a je schopný vyrábět přípravky a šablony pro strojírenskou výrobu.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 3 roky

Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list / vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

V případě splnění určitých kritérií žáci získávají motivační stipendium ve výši 500 Kč měsíčně.

V rámci odborného výcviku mají možnost přivýdělku z produktivní činnosti.

Ve 2. a 3. ročníku mohou žáci absolvovat část odborného výcviku ve spolupracujících firmách, kde je rovněž možnost přivýdělku.