Návštěva z Itálie

Dne 22. 11. 2018 navštívil naši školu v rámci návštěvy Kraje Vysočina prezident regionu Friuli Venezia Giulia pan Massimiliano Fedriga. Po krátkém posezení v aule, kde se celá delegace seznámila s historií i současností školy a se studijním programem, následovala prohlídka školy. Prezident se pochvalně vyjádřil o vybavení a fungování školy a projevil přání spolupráce našeho a italského regionu.