Opravné termíny maturit a závěrečných zkoušek – podzim 2017

hero-bg

Maturitní zkoušky – písemná část se konají na spádové škole, kterou je letos SŠ stavební v Třebíči. Podrobné informace o datech a časech zahájení jednotlivých zkoušek obdrželi žáci e-mailem v pozvánce z 15. 8.

Maturitní zkoušky – praktická část se koná 11.–12. 9. (AK4), 11. 9. (POD2).

Maturitní zkoušky – ústní část včetně obhajob maturitních prací pro jednotlivé třídy se konají 18. 9. Časový rozpis jednotlivých zkoušek bude zveřejněn do 10. 9. na webu školy.

Závěrečné učňovské zkoušky – písemná část se koná 8. 9.

Závěrečné učňovské zkoušky – praktická část se koná 11.–12. 9.

Závěrečné učňovské zkoušky – ústní část se koná 21. 9.