Výsledky přijímacího řízení

hero-bg

Obory s maturitní zkouškou
Pořadí uchazečů a oznámení o přijetí bude zveřejněno na tomto místě až po vyhodnocení výsledků jednotných přijímacích zkoušek Centrem, zřejmě 28. dubna 2017 (viz školský zákon 561/2004 § 60 e) odst. 1).

Zveřejnění výsledků před tímto termínem je protizákonné.

Uchazeči potvrdí zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.


Výsledky přijímacího řízení – obory s výučním listem

Elektrikář – silnoproudve formátu PDF Elektromechanik pro zařízení a přístrojeve formátu PDF Mechanik opravář motorových vozidelve formátu PDF Obráběč kovůve formátu PDF Opravář zemědělských strojůve formátu PDF


Výsledky talentových přijímacích zkoušek oboru uměleckořemeslné zpracování kovů – 1. kolo

Výsledky – práce kovářské a zámečnickéve formátu PDF

Výsledky talentových přijímacích zkoušek oboru uměleckořemeslné zpracování kovů – 2. kolo

Výsledky – práce kovářské a zámečnickéve formátu PDF