Výsledky přijímacího řízení

hero-bg

Vážení budoucí žáci,

děkuji Vám, že jste se rozhodli odevzdáním zápisového lístku pro studium v naší škole.

Vážím si toho a věřím, že Vaše rozhodnutí bylo správné, že se Vám v naší škole bude líbit a obor, který jste si vybrali, bude dobrou přípravou pro Vaše budoucí povolání.

Veškeré další informace pro zahájení studia v naší škole obdržíte poštou v jedné zásilce začátkem června včetně originálu rozhodnutí o přijetí pro Vámi zvolený obor.

Těším se s Vámi na shledanou v září.

Zdeněk Borůvka
ředitel


Dokumenty pro nastupující žáky ke stažení najdete zde.


Uchazeči potvrdí zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.


Zadání testů a klíče správných řešení mohou uchazeči získat na webu https://vpz.cermat.cz/testy/ po zadání příjmení a rodného čísla.


Výsledky přijímacího řízení – 3. kolo

Elektromechanik pro zařízení a přístrojeve formátu PDF Energetikave formátu PDF Mechanik opravář motorových vozidelve formátu PDF Uměleckořemeslné zpracování kovůve formátu PDF


Výsledky přijímacího řízení – 2. kolo

Autotronikve formátu PDF Elektrikář – silnoproudve formátu PDF Elektromechanik pro zařízení a přístrojeve formátu PDF Elektronické řídicí systémyve formátu PDF Energetikave formátu PDF Mechanik elektrotechnikve formátu PDF Mechanik opravář motorových vozidelve formátu PDF Mechanik seřizovačve formátu PDF Počítačové systémyve formátu PDF Technické lyceumve formátu PDF


Výsledky přijímacího řízení – obory s maturitní zkouškou

Autotronikve formátu PDF Elektronické řídicí systémyve formátu PDF Energetikave formátu PDF Mechanik elektrotechnikve formátu PDF Mechanik seřizovačve formátu PDF Počítačové systémyve formátu PDF Strojírenstvíve formátu PDF Technické lyceumve formátu PDF


Výsledky přijímacího řízení – obory s výučním listem

Elektrikář – silnoproudve formátu PDF Elektromechanik pro zařízení a přístrojeve formátu PDF Mechanik opravář motorových vozidelve formátu PDF Obráběč kovůve formátu PDF Opravář zemědělských strojůve formátu PDF


Výsledky talentových přijímacích zkoušek oboru uměleckořemeslné zpracování kovů – 1. kolo

Výsledky – práce kovářské a zámečnickéve formátu PDF

Výsledky talentových přijímacích zkoušek oboru uměleckořemeslné zpracování kovů – 2. kolo

Výsledky – práce kovářské a zámečnickéve formátu PDF