hero-bg

Obráběč kovů pro CNC stroje

23–56-H/01
hero-bg

Jedná se o klasický tříletý učební obor, který je přizpůsobený současným požadavkům firem a je určený pro pracovníky ve výrobní sféře. Absolvent ovládá nejdůležitější práce na konvenčních obráběcích strojích – soustruzích, frézkách, vrtačkách. Dále zvládá základní činnosti s obsluhou a jednoduchým programováním CNC obráběcích strojů.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
3 roky
Způsob ukončení:

závěrečná zkouška
výuční list
vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
autoelektrikář

V případě splnění určitých kritérií žáci získávají motivační stipendium ve výši 700 Kč měsíčně a prospěchové stipendium 1 000 Kč za pololetí školního roku.

V rámci odborného výcviku mají možnost přivýdělku z produktivní činnosti.

Ve 2. a 3. ročníku mohou žáci absolvovat část odborného výcviku ve spolupracujících firmách, kde je rovněž možnost přivýdělku.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk I CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2     2
Chemie a ekologie CAE 1 1   2
Informatika INF 1 1 1 3
Ekonomika EKO     2 2
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Odborné předměty
Základy strojírenství ZAS 3     3
Základy elektrotechniky ZAE 1     1
Strojnictví STR   2,5 1,5 4
CAD systémy CAD     2 2
Technologie obrábění TOB   4 3 7
Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50
Celkem v ročníku 32 33 33 98