Odborné přednášky o energetice

14. února 2019 proběhla v aule SPŠT první z cyklu přednášek na vybrané energetické téma. Jsou určeny pro žáky oboru energetika. Tématem první přednášky bylo využití, koncepce a budoucnost malých reaktorů. Během roku bude realizováno podobně zaměřených akcí ještě několik. Pořádáme je ve spolupráci s Ústavem elektroenergetiky VUT Brno.