Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ

SPŠT pořádá přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ pro předměty český jazyk a matematika. 

Proběhne 5 lekcí po 90 minutách z každého předmětu. 

Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 13. 12. 2019. 

Další podrobnosti jsou uvedeny na přiloženém letáčku. 

V příloze ke stažení je zveřejněna přihláška.

Přijímací řízení

Soubory ke stažení