Provoz školy od 19. 4. 2021

Na základě mimořádného vládního opatření platí od pondělí 19. 4. 2021 možnost navýšení počtu osob pro individuální konzultace až na šest žáků. Jinak výuka probíhá podle stávajícího rozvrhu hodin především distančním způsobem.

Toto platí především pro žáky končících ročníků, ale také pro žáky ohrožené školním neúspěchem z jiných ročníků.
Tímto vyzývám především všechny žáky třetích ročníků učebních oborů, aby konzultací využili. Je to jedna z posledních možností  přípravy na praktické závěrečné zkoušky.

Výuka odborného výcviku bude zajištěna pro všechny žáky třetích ročníků učebních oborů dle rozvrhu. V pondělí 19. 4. 2021 (sudý týden) bude výuka odborného výcviku zahájena od 8:00 hod., další dny v 6:00 hod. Rovněž všichni žáci končících ročníků maturitních oborů mohou konzultací využít. Vždy je třeba konzultaci dopředu domluvit s příslušným vyučujícím.

Konzultací mohou využít také žáci ostatních ročníků, především v předmětech praktického zaměření. I zde je nutné konzultaci domluvit dopředu s příslušným vyučujícím.

  • Žáci se nemohou zúčastnit výuky bez testování. Po jeho absolvování obdrží barevný náramek. Jsou povinni dodržovat tento postup:
  • Žáci ubytovaní v domově mládeže podstoupí testování v DM.
  • Žáci, kteří mají výuku v areálu Curieových, se budou testovat v aule. Vstup je možný pouze bočním vchodem (z parkoviště u hřiště). Po otestování půjdou žáci do výuky přes turnikety a šatny.
  • Žáci, kteří mají výuku v areálu Žďárského, se testují ve velké učebně. O postupu budou informováni při vstupu ve vrátnici. 

V případě pozitivního testu nebude příslušnému žákovi přítomnost ve škole umožněna - bude se muset vrátit domů. Obdrží potvrzení o pozitivním testu. Jeho povinností je telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.

Kdo se nemusí testovat:

  • Ten, kdo doloží negativní výsledek PCR testu, nebo antigenního testu, který nesmí být starší než 48 hodin. Dotyčný dále nesmí mít příznaky onemocnění COVID-19.
  • Ten, komu od pozitivního PCR testu na COVID-19 uplynula povinná karanténa a současně neuplynulo více jak 90 dní. O provedeném pozitivním PCR testu předloží potvrzení od lékaře (může být v elektronické podobě v mobilu).
  • Osoba má vystavený certifikát MZ ČR o provedeném očkování a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dní.

Po celou dobu přítomnosti ve škole je žák povinen mít nasazen respirátor FFP2/KN95.

Stravování je pro žáky, kteří jsou přítomni ve škole, možné. Je však nutné, aby minimálně jeden den dopředu (do 10:00 hod.) byl požadavek na stravování nahlášen vedoucí kuchyně paní Dvořákové.

Ubytování v našem domově mládeže (DM) je rovněž pro žáky, kteří jsou přítomni ve škole, možné. Opět je nutné požadavek na ubytování nahlásit minimálně jeden den dopředu (před víkendem do pátku) vedoucí domova mládeže paní Klimánkové. Poplatek za ubytování bude vždy pouze za ty dny, kdy byl žák v DM ubytován.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Zdeněk Borůvka
ředitel