Provozní technik - denní studium

Studijní nástavbový maturitní obor určený pro absolventy tříletých učebních oborů ze sféry strojírenství a příbuzných oblastí. Během dvouletého denního studia si uchazeči doplní maturitní vzdělání. Absolventi mohou zastávat pozice samostatných odborných pracovníků ve firmách.

Ve výuce je kladen důraz na vědomosti související se strojírenskou výrobou, obráběním materiálů, provozem zařízení, opravami a montáží strojních celků. Součástí výuky jsou návrhy, výpočty, konstruování v programech AutoCAD, Inventor i programování CNC strojů. Žáci se rovněž seznámí s postupy profesionálního 3D měření.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy tříletých strojírenských učebních oborů

Druh studia: denní

Délka studia: 2 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Protože absolventi mají výuční list a navíc získají teoretickou nadstavbu zakončenou maturitní zkouškou, jsou velmi žádáni v jednotlivých firmách.