Sdělení rodičům žáků 1. ročníků

Vážení rodiče žáků 1. ročníků,

v informacích, které jsme Vám zaslali, jsme plánovali schůzku vedení školy s rodiči žáků 1. ročníků 1. 9. 2020 v 8.30 hodin v aule školy. Vzhledem k dané situaci, kdy dle pokynů MŠMT máme maximálně omezit vstup cizích osob do školy, tuto plánovanou schůzku rušíme. Prosím Vás tedy, abyste do školy, pokud to není nutné, nevstupovali. Velice Vám děkuji za Vaši vstřícnost.

Abychom Vám již nyní na řadu otázek odpověděli, posíláme Vám seznam nejčastějších otázek a odpovědí rodičů 1. ročníku. Pochopitelně pokud odpovědi na některé otázky nenajdete, tak prosím kontaktujte jednotlivé zástupce úseků:

  • vedoucí kuchyně Marcela Dvořáková
  • vedoucí domova mládeže Olga Klimánková
  • školní psycholožka Jana Novotná
  • zástupce pro obory IT, elektro Ladislav Havlát
  • zástupce pro teoretické vyučování Alena Cahová a Lenka Nechvátalová
  • zástupce pro odborný výcvik Petra Hrbáčková

Kontakty na jednotlivé zástupce úseků najdete na www. spst.cz.

Platí tedy, že žáci prvních i dalších ročníků nastupují 1. 9. 2020 v 8.05 hodin do školy, kde budou rozděleni do jednotlivých tříd a získají základní informace o chodu školy včetně rozvrhu hodin. Protože informací, které žákům potřebujeme předat, je celkem velké množství, počítejte s přítomností žáků ve škole do cca 12 hodin. Žáci v budově školy nemusí mít povinně roušku, ale je jistě vhodné, aby roušku i ve škole u sebe měli.

Vážení rodiče, těšíme se na vzájemnou spolupráci a pevně věříme, že Vaše děti i vy budete se studiem v naší škole spokojeni.

Zdeněk Borůvka
ředitel školy