Školení a přezkoušení dle NV č. 194/2022 (dříve vyhláška 50/78 Sb. §5) o kvalifikaci v elektrotechnice

Školení a přezkoušení dle NV č. 194/2022 (dříve vyhláška 50/78 Sb. §5)  proběhne:

17. 10. 2022 - školení od  8.00 hod. - místnost bude upřesněna

18. 10. 2022 - zkouška od 7.00 hod.

Místo (místnost) konání bude upřesněno dle počtu přihlášených.

Všichni  přihlášení musí mít ke zkoušce potvrzení od lékaře, že jsou schopni vykonávat práce na el. zařízeních a ve výškách.

Nejzazší termín dodání přihlášek je 30. 9. 2022.

Termín přihlášení je nutné dodržet, abychom mohli připravit podklady.

Řádně vyplněné přihlášky (především adresa, pošta a směrovací číslo, datum narození) poslat p. Pelánovi na email:   jpelan@spst.cz

Nesprávně vyplněná adresa v přihlášce znamená, že Vám nemohou být vystaveny protokoly o úspěšném vykonání zkoušek a následně doručeny.

Soubory ke stažení
Přihláška
ve formátu 194-2022.PDF