Školení a přezkoušení z vyhlášky 50/78 Sb. § 5, 6

Školení a přezkoušení z vyhlášky 50/78 Sb. § 5, 6 proběhne:

  • 22. 6. 2022 - samostudium
  • 23. 6. 2022 - školení od 8.00 hod.
  • 24. 6. 2022 - zkouška od 7.00 hod.

Místo konání bude upřesněno dle počtu přihlášených. 

Zkoušku z vyhl. 50/78 Sb. lze absolvovat jen po úspěšném složení maturitní nebo učňovské zkoušky z elektrotechnického oboru.

Všichni přihlášení musí mít ke zkoušce potvrzení od lékaře, že jsou schopni vykonávat práce na el. zařízeních a ve výškách, které nesmí být starší 7 dnů před zkouškami  (18.6. - 24.6.2022).

Nejzazší termíny dodání přihlášek pro třídy:

MEL4                  10.6.2022
ENE4                  10.6.2022
ERS4                  10.6.2022
ELE3                  20.6.2022
MEZ3                  20.6.2022
MEL3                  22.6.2022

Termíny je nutné dodržet, abychom mohli připravit podklady.

Řádně vyplněné přihlášky (především adresy, pošta a směrovací číslo) poslat p. Pelánovi na email:   jpelan@spst.cz
Nesprávně vyplněná adresa v přihlášce nebude přijata a nebudete o této skutečnosti informováni, neboť by Vám nebylo možné vystavit protokoly o úspěšném vykonání zkoušek a následně doručit.


Poplatek za provedení zkoušky činí:
- pro žáky školy             350,- Kč s DPH
- pro cizí účastníky     1 200,- Kč s DPH
splatný v den konání zkoušky (24.6.2022) na pokladně školy.

Soubory ke stažení
První pomoc
ve formátu PDF
Přihláška ke zkoušce
ve formátu PDF
Výpis norem
ve formátu DOCX