Školení a přezkoušení  z vyhlášky 50/78 Sb. §5

Školení a přezkoušení  z vyhlášky 50/78 Sb.§ 5 bude provedeno:
23. 9. 2020  - školení od 12.00 hodin  
24. 9. 2020  - školení a následné přezkoušení od 12.00 hodin.

Místa konání budou upřesněna dle počtu přihlášených.

Všichni přihlášení musí mít potvrzení od lékaře, že jsou schopni vykonávat práce na el. zařízeních a ve výškách, které nesmí být starší 7 dnů před zkouškami     (17. 9. - 24. 9. 2020).

Nejzazší termíny dodání přihlášek v papírové podobě je 18. 9. 2020, tak abychom mohli zpracovat podklady.

Cena zkoušky je:
- pro žáka školy (včetně KEL1) 300 Kč
- pro ostatní cca 850 Kč.

Placení proběhne v hotovosti na pokladně školy v den konání zkoušek.
Podmínkou připuštění ke zkoušce je úspěšné ukončení odborného vzdělání.