Školení a přezkoušení z vyhlášky 50/78 Sb. §5

Školení a přezkoušení z vyhlášky 50/78 Sb. §5 proběhne:

10. 9. 2021 - samostudium dle zaslaných materiálů

13. 9. 2021 - školení od  12.00 hod.

14. 9. 2021 - zkouška od 7.00 hod.

Místo konání bude upřesněno dle počtu přihlášených.

Všichni přihlášení musí mít ke zkoušce potvrzení od lékaře, že jsou schopni vykonávat práce na el. zařízeních a ve výškách,  které nesmí být starší 7 dnů před zkouškami (8. 9. - 14. 9. 2021) na recept nebo na jakýkoliv formulář.

Nejzazší termíny dodání přihlášek pro třídy po úspěšném vykonání zkoušky:

MEL4                   8. 9. 2021
KEL 1                 10. 9. 2021

Termíny je nutné dodržet, abychom mohli připravit podklady.

Řádně vyplněné přihlášky (především adresy, pošta a směrovací číslo) poslat p. Pelánovi na email - jpelan@spst.cz  nebo v papírové podobě do učebny P214.
 Nesprávně vyplněná adresa v přihlášce znamená, že Vám nemohou být vystaveny protokoly o úspěšném vykonání zkoušek a následně doručeny.

Soubory ke stažení