Školení a zkoušky z vyhlášky 50/78 Sb. o kvalifikaci v elektrotechnice

Školení a přezkoušení z vyhlášky 50/78 Sb. §5 proběhne:

28. 1. 2022 - školení od  12:30 hod. - místnost bude upřesněna

29. - 30. 1. 2022 - samostudium

31. 1. 2022 - zkouška od 7:00 hod.

 

Místo (místnost) konání bude upřesněno dle počtu přihlášených.

Všichni externě přihlášení musí mít ke zkoušce potvrzení od lékaře, že jsou schopni vykonávat práce na el. zařízeních a ve výškách,  které nesmí mít datum vystavení starší 7 dnů před zkouškami  (25. 1. - 31. 1. 2022) a  ostatní doklady uvedené v přihlášce. 

Všichni externě přihlášení se budou muset v den konání zkoušek a školení prokázat dokladem o prodělaném očkování proti nemoci COVID 19, dokladem o prodělané nemoci COVID 19 nebo platným PCR testem.

Nejzazší termín dodání přihlášek je 21. 1 .2022.

Termín přihlášení je nutné dodržet, abychom mohli připravit podklady.

Řádně vyplněné přihlášky (především adresa, pošta a směrovací číslo) poslat p. Pelánovi na email - jpelan@spst.cz
Nesprávně vyplněná adresa v přihlášce znamená, že Vám nemohou být vystaveny protokoly o úspěšném vykonání zkoušek a následně doručeny.

Soubory ke stažení
Přihláška ke zkoušce z vyhl. 50-78 Sb. - 2022
ve formátu 50-78 SB. - 2022.PDF