Soutěž o nejlepší maturitní práci - změna termínu

Soutěž o nejlepší maturitní práci 2019 pořádá společnost ŽĎAS, a.s. ve spolupráci s VUT v Brně, SPŠ Žďár nad Sázavou a SPŠ Třebíč v rámci projektu podpory technického vzdělávání žáků středních škol.

Této soutěže se mohou zúčastnit žáci:

 • 4. ročníků, jejichž práce (ročníkový projekt) je tematicky zaměřena na strojírenství nebo příbuzné obory (elektro, automatizace, energetika), kteří budou maturovat ve školním roce 2018/2019.
 • kteří navštěvují SPŠ Žďár nad Sázavou nebo SPŠ Třebíč
 • kteří odevzdají přihlášku do soutěže do 31. ledna 2019 
 • vypracují svoji závěrečnou práci do 31. března 2019

Pravidla soutěže:

 • soutěž je dvoukolová
 • v prvním kole vybere každá škola 10 nejlepších prací, které poustoupí do druhého kola
 • ve druhém kole bude odbornou porotou vybráno 5 prací z každé školy, které postoupí do finále soutěže
 • ve finále budou vybrány 3 nejlepší práce, které získají hlavní ceny
 • oceněno bude všech 10 prací, které postoupí do finále
 • výsledky soutěže budou vyhlášeny 1. května 2019 na Dni otevřených dveří společnosti ŽĎAS, a.s.

Výhry v soutěži:

Ocenění pro autory 10 nejlepších prací: 

 • certifikát přijetí na FSI VUT bez přijímacího řízení

Ocenění pro vítěze finále soutěže

 • 1. místo: finanční odměna 10 000 Kč 
 • 2. místo: finanční odměna 7 000 Kč
 • 3. místo: finanční odměna 5 000 Kč

Přihlášky do soutěže konzultujte se svým vedoucím projektu, u kterého si vyzvednete a kterému odevzdáte vyplněnou přihlášku.