Talentové zkoušky

Talentové zkoušky do uměleckých oborů proběhnou 5. a 6. ledna 2021 tak, jak obdrželi uchazeči v pozvánkách.