hero-bg

Uměleckořemeslné zpracování kovů II

82–51-L/01
hero-bg

Práce kovářské a zámečnické
Absolvent dokáže dle svých tvůrčích schopností předkládat vlastní originální umělecké návrhy, které dovede realizovat. Mohou to být uměleckořemeslné práce v duchu jednotlivých historických slohů nebo současné autorské práce. K těmto pracím dokáže vytvořit technologickou dokumentaci nebo práci vykonat dle předložených podkladů zákazníka. Zvládne širokou škálu interiérových i exteriérových prací, např. od kovaných osvětlení, sedacích souprav, doplňků do domácnosti i ke krbu, zábradlí, bran až po skulptury – od sošky po plastiku včetně rozměrů. Zná způsoby povrchových úprav výrobků a umí je použít.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách se zaměřením na restaurování kovů a vysokých školách uměleckého zaměření.autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
4 roky
Způsob ukončení:

maturitní zkouška
maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s maturitní zkouškou
autoelektrikář

Při studiu tohoto maturitního oboru je možné na konci třetího ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v učebním oboru kovář.

Součástí vzdělávání je získání oprávnění pro svařování v ochranné atmosféře CO2. Žáci získávají zaškolení na tvrdé pájení.

Žáci mohou získat řidičská oprávnění a za zvýhodněnou cenu oprávnění pro svařování plamenem nebo obalovanou elektrodou.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3. 4.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 2 3 3 11
Cizí jazyk I CIJ 3 3 3 3 12
Občanská nauka OBN 1 1 1   3
Dějepis DEJ 2       2
Matematika MAT 4 3 3 3 13
Fyzika FYZ 2 2     4
Chemie a ekologie CAE 2       2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Informatika INF 2 2 1 1 6
Ekonomika EKO     2 1 3
Odborné předměty
Technická dokumentace TED 2       2
Materiály a technologie MTE 2       2
Dějiny výtvarné kultury DVK 3 4 1 2 10
Výtvarná příprava VYP 1 3 1 3 8
Technologie TEC 1 3 2 4 10
Odborný výcvik ODV 6 10,5 17,5 14 48
Celkem v ročníku 36 35,5 36,5 36 144