Uměleckořemeslné zpracování kovů II

Práce pasířské
Absolvent umí samostatně zhotovovat a renovovat umělecké výrobky z kovů v duchu jednotlivých stavebních slohů a uměleckých prvků včetně dokumentace a dokáže realizovat vlastní výtvarnou tvorbu. Jedná se o výrobu rozmanitých drobných mosazných, měděných a nerezových předmětů či výrobků z jiných kovů, mezi něž patří např. šperky, sponky, přezky, knoflíky, kliky, svítidla, svícny, vázy, mřížky a další. Odborný výcvik může být specificky zaměřen, například na výrobu kovových šperků, dekorativních předmětů apod.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách uměleckého zaměření.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Při studiu tohoto maturitního oboru je možné na konci třetího ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v učebním oboru kovář.

Součástí vzdělávání je získání oprávnění pro svařování plamenem. Žáci získávají zaškolení na tvrdé pájení.

Žáci mohou získat řidičská oprávnění a za zvýhodněnou cenu oprávnění v ochranné atmosféře CO2, nebo obalovanou elektrodou.