Uměleckořemeslné zpracování kovů II

Práce pasířské
Absolvent umí samostatně zhotovovat a renovovat umělecké výrobky z kovů v duchu jednotlivých stavebních slohů a uměleckých prvků včetně dokumentace a dokáže realizovat vlastní výtvarnou tvorbu. Jedná se o výrobu rozmanitých drobných mosazných, měděných a nerezových předmětů či výrobků z jiných kovů, mezi něž patří např. šperky, sponky, přezky, knoflíky, kliky, svítidla, svícny, vázy, mřížky a další. Odborný výcvik může být specificky zaměřen, například na výrobu kovových šperků, dekorativních předmětů apod.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách uměleckého zaměření.

Uchazeči o studium konají talentovou zkoušku.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Při studiu tohoto maturitního oboru je možné na konci třetího ročníku složit závěrečnou zkoušku a získat výuční list v učebním oboru umělecký kovář a zámečník, pasíř.

Součástí vzdělávání je získání oprávnění pro svařování v ochranné atmosféře CO2. Žáci získají zaškolení na řezání a drážkování kyslíkem.

Žáci mohou získat řidičské oprávnění a za zvýhodněnou cenu oprávnění na svařování plamenem
nebo obalenou elektrodou.