Úspěchy našich žáků v maturitní zkoušce matematika +


V letošním školním roce 10. června 2019 bylo v Senátu pod záštitou prof. Jiřího Drahoše předáváno čestné uznání žákům a učitelům, kteří právě v matematice plus uspěli výborně. Bylo oceněno 15 žáků. 11 žáků z gymnázií a 4 žáci ze SOŠ. Mezi těmito oceněnými byl i náš žák technického lycea Marek Patočka. Za vyučující matematiky převzala ocenění RNDr, Dana Vodáková, která se zařadila mezi 4 učitele SOŠ, kteří toto ocenění převzali (2 vyučující byli z Prahy, jeden z Brna a pak my z Třebíče). Předávání ocenění se také zúčastnili zástupci JČMF a Cermatu.

https://senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=24837