Věčné město Řím

„Všechny cesty vedou do Říma,“ tvrdí jedno staré přísloví. Ta naše se uskutečnila ve dnech 25. až 30. 3. 2019 a účastnilo se jí 30 žáků pod vedením PhDr. Vlasty Novotné a PaedDr. Táni Veselé.
Cílem našeho putování bylo poznání nejvýznamnějších památek města. Z doby antiky jsme měli možnost navštívit Forum Romanum, Hadriánovu vilu v Tivoli a jediný zachovaný antický chrám s litou kupolí – Pantheon. Nejvíce ale na všechny zapůsobila prohlídka Kolosea. 
Důraz byl kladen také na barokní stavby Francesca Borrominiho, Italy označovaného jako „Maestro grande“. V jeho dílech najdeme střídání konvexních a konkávních tvarů, které umožňují vytvoření velmi členitého prostoru.
Borrominiho konkurentem byl Lorenzo Bernini, vynikající sochař a architekt. Měli jsme možnost vidět nejen jeho fontánu Čtyř řek, ale také sochařskou výzdobu v chrámu svatého Petra ve Vatikánu a kolonádu před chrámem.
S Římem je také neodmyslitelně spojeno jméno Michelangela Buonarrotiho, autora kupole na svatopetrském chrámu. Viděli jsme ale také jeho sochy – Mojžíše a Pietu.
Ve Vatikánských muzeích jsme se mohli seznámit s památkami antickými, egyptskými, řeckými, etruskými, římskými, ale také středověkými a novověkými. Mnozí z žáků byli poprvé v takto velkém muzeu, kde je možno obdivovat nejen vystavené exponáty, ale také samotnou výzdobu jednotlivých místností. Z nich na nás nejvíce zapůsobily tzv. Raffaelovy Stance a především Sixtinská kaple zdobená  freskami Michelangela.
Není možné navštívit Řím a nevidět fontánu di Trevi nebo Španělské schody. I zde jsme se zastavili a mnozí z nás si tu koupili vynikající zmrzlinu.
Čtyřdenní pobyt v Římě byl krásný, ale fyzicky hodně vyčerpávající. Vždyť jsme každý den ušli 15 až 18 kilometrů. Na nohou jsme byli od rána do večera. Ale stálo to za to. Pro většinu účastníků první setkání s Římem, na které budeme všichni vzpomínat…