Velký úspěch žáků SPŠT v celostátním finále Energetické olympiády 2020

Tým „DPA 2.0“ ve složení Aleš Horák (ENE4), Jan Kalina (ENE3) a Pavel Kubiš (ERS3)  vybojoval 3. místo ve finálovém kole Energetické olympiády se svým projektem „Praktické využití technologie 3D tisku v energetice“. 

Do školního kola se zapojilo 258 týmů z celé ČR, z toho 7 z naší školy. Hoši z „DPA 2.0“ postoupili mezi 25 nejúspěšnějších do celostátního kola, které se konalo ve dnech 11. – 13. listopadu 2020. 

Z důvodu současného vývoje situace s COVID-19 se obě kola konala on-line formou.
    
Jedenáctičlenná odborná porota hodnotila týmy na základě jednotlivých sekcí – originalita, odbornost, proveditelnost a ekonomická návratnost, prezentace.

Tým „DPA 2.0“ získal 10 000 Kč + 3 stabilizátory pro mobil (gimbal) od Skupiny ČEPS.

Hoši mají možnost se dostat na jakýkoliv bakalářský program FEL ČVUT v Praze a na bakalářský program Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (BPC-SEE) na FEKT VUT v Brně bez přijímacích zkoušek. Účast v olympiádě je významně ohodnocena bonusovými body při sestavování pořadí uchazečů pro studijní programy FEI VŠB-TUO (Elektroenergetika, Projektování elektrických systémů a technologií. 

Vyhlášení vítězů finále Energetické olympiády 2020  

https://youtu.be/MYuV9yurcEQ

Videoprezentace našeho týmu

https://www.youtube.com/watch?v=Wwv9JCsUL1I&feature=youtu.be 

Gratulujeme!