Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro umělecké obory

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro umělecké obory

Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení na umělecké obory. Kritéria přijímacího řízení jsou v příloze. Přihlášky se přijímají  do 25. května 2022, talentová zkouška se koná 3. června 2022.