Výstražná jednodenní stávka

Vážení rodiče, milí žáci,

ráda bych Vás informovala o postoji školy k výstražné jednodenní stávce, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství. Všichni zaměstnanci naší školy měli možnost se ke stávce vyjádřit. Nadpoloviční většina pracovníků se rozhodla připojit, a proto nejsme schopni v den konání stávky (tj. 27. 11. 2023) zajistit výuku.

Pedagogové, kteří se rozhodli ke stávce nepřipojit, budou přítomni v určených učebnách  a zajistí v době od 8 do 13 hodin konzultace pro žáky (viz příloha).

Tento den školní jídelna nevaří. Domov mládeže bude v provozu pro příjezd žáků od 16 hodin.

Nyní mi dovolte, abych Vám sdělila hlavní důvody toho, proč se zaměstnanci rozhodli ke stávce připojit. Podle nám dostupných informací má dojít ke:

  1. Snížení počtu hodin na výuku, čímž dojde k omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání prokazatelně efektivnější, dále pak ke zvyšování počtu žáků ve třídách a k omezení možností volitelných předmětů.
  2. Snížení prostředků na platy nepedagogických pracovníků, což by zásadně ovlivnilo plynulost provozu škol.
  3. Snížení prostředků na provoz škol, což omezí možnosti zajišťování učebních pomůcek, vzdělávacích potřeb a exkurzí. Jestliže má škola připravovat absolventy schopné uplatnit se na trhu práce, musí držet krok s technologiemi, které jsou v daných odvětvích aktuální.

Chtěla bych zdůraznit, že hlavním motivem stávky nejsou platy učitelů.

Zároveň dodávám, že pokud se pedagog rozhodl nepřipojit ke stávce, nutně to neznamená, že s důvody, kvůli kterým je stávka vyhlášená, nesouhlasí. Nemusí souhlasit pouze s formou protestu.

Vážení rodiče, omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení. 

Petra Hrbáčková
ředitel školy

Soubory ke stažení
Konzultace
ve formátu 11. 2023.XLSX