Výuka od 14. 10. 2020

Na základě nařízení MŠMT je zakázán od 14. 10. 2020 vstup všech žáků do školy. Veškerá výuka bude probíhat pouze distanční formou.

Preferujeme výuku on-line dle rozvrhu jako doposud. V případě, že se někteří vyučující nebudou moci výuky v daném čase zúčastnit, mohou některé hodiny probíhat jinou formou. Učitel vždy dopředu informuje žáky, jak proběhne příští vyučovací hodina (hodiny).

V případě problémů a dotazů kontaktujte především třídního učitele.