Výuka od 2. 11. 2020

Po prázdninách od 2. 11. 2020 začne platit nový rozvrh, který je upravený pro distanční výuku. Můžete jej vidět na webu a v Bakalářích. 

Poznámky k novému rozvrhu:

  • Všechny hodiny TEV a některé další hodiny byly v rozvrhu odsunuty mimo běžnou  vyučovací dobu, tedy mimo 1. až 7. vyučovací hodinu.
  • Online se bude vyučovat pouze 1. až 7. vyučovací hodina, ale po předchozí dohodě s vyučujícím může být online i některá hodina odsunutá na odpoledne nebo ráno, ale spíše výjimečně.
  • Na hodiny odsunuté na ráno nebo odpoledne budou žáci dostávat materiály na samostudium a budou plnit úkoly od jednotlivých vyučujících.
  • Většina vyučovaných hodin je nastavena do dvouhodinových bloků, aby odpadla častá kontrola docházky a přihlašování do Meetu. 

Účast žáků na distanční výuce je povinná.

Stále platí, že v době distanční výuky školní kuchyně vaří. Výdejní doba obědů je od 12.00 do 15.00 hodin.