Výuka od 4. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

dle nařízení vlády bude v naší škole od 4. 1. 2021 výuka probíhat následujícím způsobem:

 • Všichni žáci se budou učit pouze distančně.
 • Výuka od 4. 1. 2021 začíná lichým týdnem.
 • Důležité je sledovat rozvrh a také suplování. 
 • Upozorňuji, že od pondělí 4. 1. 2021 platí rozvrh, který je již uveden v Bakalářích a na webu školy. 

Poznámky k rozvrhu:

 • Všechny hodiny TEV a některé další hodiny byly v rozvrhu odsunuty mimo běžnou  vyučovací dobu, tedy mimo 1. - 7. vyučovací hodinu.
 • Online se bude vyučovat pouze 1. - 7. vyuč. hodina, ale po předchozí dohodě s vyučujícím může být online i některá hodina odsunutá na odpoledne nebo ráno.
 • Na hodiny odsunuté na ráno nebo odpoledne budou žáci dostávat materiály na samostudium a budou plnit úkoly od jednotlivých vyučujících.
 • Většina vyučovaných hodin je nastavena do dvouhodinových bloků, aby odpadla častá kontrola docházky a přihlašování do Meetu. 
 • Individuální konzultace ve škole po předchozí domluvě s vyučujícím jsou možné.

Stravování:

 • Všichni žáci jsou odhlášeni ze stravování.
 • Po předchozí domluvě s vedoucí kuchyně paní Dvořákovou je možné odebrání oběda z výdejního okénka v době od 12.00 - 12.30 hodin.

Ubytování:

 • V době od 4. 1. 2021 do odvolání není ubytování v našem domově mládeže umožněno.

 

Přeji všem pevné zdraví.

Zdeněk Borůvka
ředitel SPŠT