Výuka od 7. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

jak už víte ze sdělovacích prostředků, vrací se další část žáků od pondělí 7. 12. 2020 k prezenční výuce, za což jsme opět velice rádi.

Výuka od 7. 12. 2020 bude v naší škole probíhat následujícím způsobem: 

Všichni žáci 4. ročníku maturitních oborů a všichni žáci 3. ročníku učebních oborů budou chodit do školy každý den. 

Žáci ostatních ročníků se budou vzdělávat částečně prezenčně a částečně distančně. Toto vyplývá z nařízení vlády.

Vše je jasně vyznačeno v přiložené tabulce. Z ní je tedy jasné, kdy se která třída učí ve škole, nebo on-line.

Důležité je sledovat rozvrh a suplování, protože je nemocných i několik učitelů. 

Upozorňuji, že od pondělí 7. 12. 2020 platí nová verze rozvrhu, která je téměř shodná s rozvrhem, který platil v září. V Bakalářích a na webu školy bude až během víkendu. 

Stravování:

Všichni žáci, kteří mají dle tabulky výuku ve škole, jsou přihlášeni ke stravování. Je tedy třeba důsledně sledovat přítomnost ve škole a případně se ze stravování odhlašovat. Na oběd se mohou přihlásit i žáci, kteří mají distanční výuku.

Výdej obědů je v jídelně od 12.00 hodin do 15.00 hodin.

Výdej svačin pro přihlášené  žáky je také pouze v jídelně od 9.30 hodin do 9.55 hodin.

Ubytování:

Ubytování je zajištěno v našem domově mládeže (DM). Žáci se mohou ubytovat již od 17.00 hodin v neděli 6. 12. 2020.

Každý žák může být ubytován libovolně dlouhou dobu během týdne. Může být tedy ubytovaný jeden den v týdnu nebo celý týden. Dopředu je třeba nahlásit příslušnému vychovateli, kdy žák do DM přijede. Platit se vždy bude pouze za dny, kdy byl žák ubytovaný.

Opět si dovolím připomenout, že dle nařízení vlády jsou všichni žáci povinni mít během prezenční výuky nasazenou roušku po celou dobu přítomnosti ve škole.

 

Přeji všem pevné zdraví.

Zdeněk Borůvka,
ředitel SPŠT