Výuka odborného výcviku a předmětu praxe

Milí žáci, vážení rodiče

od příštího týdne, t.j. od 1. 6. 2020 bude zahájena výuka odborného výcviku a praxe dle rozvrhu.
Všichni žáci mají tedy možnost využít posledního měsíce ke zlepšení svých praktických dovedností, což doporučujeme.

Účast ve výuce je podmíněna odevzdáním čestného prohlášení jednotlivým vyučujícím při prvním vstupu do školy.
Pokud čestné prohlášení žák nepřinese, nebude mu přítomnost ve škole umožněna.

Žáci rovněž mohou využít ubytování v domově mládeže, ale je třeba se předem domluvit s paní Klimánkovou.
Dále je možno si opět předem nahlásit u paní Dvořákové stravování na libovolný den.

Sledujte prosím aktuální rozvrh hodin na každý příští den, kde se mohou objevit změny.

Zdeněk Borůvka, v. r.
ředitel