Závěrečné učňovské zkoušky 2022 - prosincový termín

Závěrečné zkoušky 2022 - prosincový termín

  • Písemná zkouška se koná 1. 12. 2022. Zahájení v 8:00 hodin na budově B dle rozpisu který bude zveřejněn na vrátnici školy.
  • Praktická zkouška pro jednotlivé obory proběhne 2. 12. 2022. Zahájení v 6:00 v příslušných dílnách OV.
  • Ústní zkoušky se budou konat dne 9. 12. 2022. Podrobný harmonogram bude včas před zkouškami zveřejněn na webových stránkách školy.