Zkouška dle NV č. 194/2022 (dříve vyhl. 50/78 Sb.)

Dne 26. 09. 2023 budeme pro naše absolventy oborů elektro, školního roku 2022-23, provádět zkoušky dle NV č. 194 zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice -  § 6 („elektrotechnik“) osoby znalé pro samostatnou činnost.

Čas zahájení bude upřesněn dle počtu přihlášených na školení ke zkoušce.

Školení ke zkoušce dle NV č. 194 se bude konat dne 25. 09. 2023 od 8.00 hodin v prostorách školy.

Přihláška a potřebné dokumenty viz informace v přílohách.

Přihlášky zasílejte na e-mail jpelan@spst.cz  nebo osobně na vrátnici školy do 17. 09. 2023.

 Žáci rekvalifikačního kurzu 2022-23 tak učiní po závěrečné ústní zkoušce.

Soubory ke stažení
Čestné prohlášení
ve formátu PDF
Informace
ve formátu 194-2022 - Září 2023.DOCX
Přihláška
ve formátu DOCX
Určení dohledu
ve formátu DOCX