Zkoušky z Vyhlášky 50/78 Sb. §5, 6, 7, 8. 

Dne 5. 2. 2019 od 12.00 hod. se budou konat zkoušky z Vyhl. 50/78 Sb. § 5, 6, 7, 8. 
- 1. 2. 2019 - je vypsané samostudium
- 4. 2. 2019 - od 12.00 školení.
Ostatní zájemci, kromě pracovníků školy, musí ke zkoušce donést lékařské potvrzení, které nesmí být starší než sedm dní před konáním zkoušky, to je s datem po 30. 1. 2019 a kopii dokladu o vzdělání v elektrotechnickém oboru.
Přihlášky zašlete nejpozději do 15. 1. 2019 panu Josefu Pelánovi na e-mailovou adresu jpelan@spst.cz, tel.: 568 832 240 nebo 568 832 254.
Místnosti budou předem určeny.

Soubory ke stažení
Přihláška
ve formátu DOCX