Doučování žáků škol

Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

EUNPOMŠMT

             

 

 

Pandemie COVID-19 od března 2020 výrazně zasáhla do vzdělávání. Distanční vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a téměř celý školní rok 2020/2021 má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností.

Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.

Na SŠ byla na podzim 2021 podpora určena žákům končících tříd. Pro ostatní žáky byly využity prostředky z jiných zdrojů.

Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol).

Podrobně o projektu