Strojírenství

Studijní program strojírenství má dlouholetou tradici. O absolventy tohoto oboru je velký zájem v regionálních firmách. Žáci se kromě všeobecně vzdělávacích předmětů učí v odborných předmětech modelovat ve 3D a programovat CNC stroje. K dispozici mají výukové stroje s podporou CAD/CAM, produkční CNC stroje, 3D skener, 3D tiskárnu a 3D měřicí stroje. Na těchto zařízeních se seznámí s celým procesem výroby od projektu k realizaci výrobku a dokážou také validovat celý proces.

Od druhého ročníku se žáci zaměřují na CNC techniku. Navazují na znalosti získané z oblasti technologie, které rozvíjejí v předmětu CNC obráběcí stroje. Výuka probíhá v řídicích systémech Siemens a Heidenhain. Oblast podpory výroby je vyučována v CAM systémech. Při výuce žáci pracují na moderních školních i produkčních CNC strojích.

Od třetího ročníku si žáci volí jedno ze zaměření:

CNC obráběcí stroje se zaměřuje na práci s počítačem v oblasti přípravy konstrukce (CAD), výroby (CAM) a kontroly (CAQ). Oblast konstruování se věnuje 3D modelům a 2D výkresům, oblast programování i obsluhy CNC probíhá v řídicích systémech Siemens, Heidenhain a oblast podpory výroby vyučujeme v systémech CAM. Kontrola se kromě měření komunálními měřidly věnuje také obsluze a programování 3D měřicích strojů.

Zpracování plastů nabízí vzdělávání v oblasti zpracování výrobků z plastů. Výuka se soustředí na vstřikování, extrudování, vyfukování i ostatní technologie zpracování plastů. Při výuce se seznámíte s technologickými zásadami konstrukce, výroby a údržby plastových dílů. V oblasti konstruování vytváříte 3D modely, 2D výkresy i simulaci nástrojů na zpracování plastů. Praktická výuka probíhá na školních vstřikovacích strojích. Důležitá je rovněž praxe ve firmách zabývajících se výrobou plastových výrobků.

Zaměření bude otevřeno při dostatečném počtu zájemců (min. 10 žáků).

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Některé firmy z regionu nabízí žákům stipendium.

Ve 2. a 3. ročníku mohou žáci absolvovat praxe ve spolupracujících firmách, kde je rovněž možnost přivýdělku.