Strojírenství

Studijní program strojírenství je tradiční obor, nabízející všestranné strojírenské vzdělání, obohacený o současné trendy, které se ve strojírenství prosazují, s důrazem na využití výpočetní techniky v konstruování a řízení strojů počítačem. Žáci současně se všeobecně vzdělávacími předměty získají základní přehled odborných poznatků z oboru strojírenství.

Dále se žáci naučí konstruovat v CAD systémech, kde provádí počítačový, grafický návrh součástí, popřípadě sestav v aplikacích AutoCAD a Inventor.

Od druhého ročníku se žáci zaměřují na CNC techniku. Navazují na znalosti získané z oblasti technologie, které rozvíjejí v předmětu CNC obráběcí stroje. Výuka probíhá v řídicích systémech Siemens a Heidenhain. Oblast podpory výroby je dále rozvíjena v CAM systémech. Při výuce žáci pracují na moderních školních i produkčních CNC strojích. Své výrobky žáci mohou kontrolovat na 3D měřicím stroji i 3D skeneru.

Ve čtvrtém ročníku jsme zařadili, v současnosti velmi poptávanou, výuku v oblasti zpracování výrobků z plastů. Tuto výuku si mohou žáci prakticky ověřit na školních 3D tiskárnách a vstřikolisu.

O absolventy tohoto oboru je velký zájem v regionálních firmách, kde najdou uplatnění například na pozicích konstruktéra, technologa, kontrolora jakosti, mistra ve výrobě, dispečera, dílenského plánovače, technika investic a engineeringu, technického manažera provozu a dalších.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Některé firmy z regionu nabízejí žákům stipendium.

Ve 2. a 3. ročníku mohou žáci absolvovat praxe ve spolupracujících firmách, kde je rovněž možnost přivýdělku.