Automechanik

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou je zaměřený na přípravu kvalifikovaných pracovníků pro opravy a seřizování motorových vozidel. Příprava je složena z teoretického a praktického vyučování s důrazem na praktickou přípravu. Ta jim umožňuje získat dovednosti pro diagnostiku automobilu, jeho opravy a seřizování, ale také pro přípravu vozidel na STK. Vyučování probíhá s využitím profesionálních diagnostických zařízení na skutečných automobilech i názorných modelech. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci připravení diagnostikovat technický stav vozidel, stanovovat potřebu oprav, opravovat a provádět zkoušky opravených vozidel. Mohou pracovat jako automechanici v autoservisech, v oblasti distribuce náhradních dílů nebo jako profesionální řidiči.   

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 3 roky

Způsob ukončení: závěrečná zkouška / výuční list / vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Žáci získají řidičské oprávnění pro řízení osobního a nákladního automobilu (B+C).