hero-bg

Automechanik

23–68-H/01
hero-bg

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou zaměřený na přípravu kvalifikovaných pracovníků pro opravy a seřizování motorových vozidel. Příprava je složena z teoretického a praktického vyučování s důrazem na praktickou přípravu. Ta jim umožňuje získat dovednosti pro diagnostiku automobilu, jeho opravy a seřizování, ale také pro přípravu vozidel na STK. Vyučování probíhá s využitím profesionálních diagnostických zařízení na skutečných automobilech i názorných modelech. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci připravení diagnostikovat technický stav vozidel, stanovovat potřebu oprav, opravovat a provádět zkoušky opravených vozidel. Mohou pracovat jako automechanici v autoservisech nebo pracovat v oblasti distribuce náhradních dílů.

autoelektrikář
Určeno pro:
absolventy základních škol
Druh studia:
denní
Délka studia:
3 roky
Způsob ukončení:

závěrečná zkouška
výuční list
vysvědčení o závěrečné zkoušce

Dosažené vzdělání:
střední vzdělání s výučním listem
autoelektrikář

Žáci získají řidičské oprávnění pro řízení osobního a nákladního automobilu.

Žáci mohou získat profesní průkaz řidiče skupiny C+E.

Žáci mohou získat v rámci ŠVP za zvýhodněnou cenu profesní průkaz řidiče skupiny C nad 7 500 kg.


Vyučované předměty Zkr. Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem hodin
  1. 2. 3.  
Všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 2 2 1 5
Cizí jazyk I CIJ 2 2 2 6
Občanská nauka OBN 1 1 1 3
Matematika MAT 3 1 1 5
Fyzika FYZ 2     2
Chemie a ekologie CAE 1 1   2
Informatika INF 1 1 1 3
Ekonomika EKO     2 2
Tělesná výchova TEV 1 1 1 3
Odborné předměty
Základy strojírenství ZAS 3     3
Základy elektrotechniky ZAE 1     1
Automobily ATM   4 3,5 7,5
Opravárenství a diagnostika OPD   1,5 2 3,5
Řízení motorových vozidel RMV   1 1 2
Odborný výcvik ODV 15 17,5 17,5 50
Celkem v ročníku 32 32 34 98