Kybernetická aréna

Naše škola využívá k výuce kybernetické bezpečnosti platformu BUTCA (Brno University of Technology Cyber Arena). BUTCA je integrovaná hybridní platforma, která slouží jako kontrolovaný bezpečný prostor pro pro vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Platforma disponuje vlastním kyber-fyzickým prostředím s různorodými scénáři v oblasti informačních technologií, průmyslu a energetiky, které umožňuje trénink i v rámci novodobých fenoménů jako je IT/OT konvergence, Průmysl 4.0, internet věcí a další. Platforma nabízí širokou škálu scénářů na míru přizpůsobitelné podle potřeb uživatele, což je navíc umocněno možností vytvářet zcela vlastní personalizované scénáře na úrovni dané uživatelské skupiny.

Platforma je navržena tak, aby umožňovala úzké propojení s reálnými průmyslovými zařízeními, což zajišťuje realistické a praktické zkušenosti uživatelů s novými technologiemi i hrozbami. Příkladem mohou být plně funkční fyzické polygony, které jsou součástí platformy BUTCA, a které integrující různorodé řídící jednotky a technologie, mj. přenosovou soustavu České republiky (IEC 60870-5-104, IEC 61850, Modbus TCP a DNP 3.0), smart metering testbed (DLMS/COSEM), minipivovar (Modbus TCP a OPC UA), průmyslovou robotickou linku (Modbus TCP) nebo i čistírnu odpadních vod (S7 a Profinet). Takový přístup umožňuje velmi rychlou aplikovatelnost získaných zkušeností přímo v praxi včetně možnosti přímého ověření, jak kybernetické zranitelnosti ovlivňují fyzické procesy. Pro větší škálovatelnost je prostředí plně virtualizovatelné včetně všech zmíněných průmyslových technologií. To dále umožňuje sestavení rozsáhlých simulačních scénářů v krátké době a snadnou personalizaci modelu. Tento způsob je vhodný převážně pro rozsáhlejší scénáře a umožňuje jednodušší ověření zranitelností software nebo ověřování účinnosti nástrojů pro vyhledávání kybernetických hrozeb. V neposlední řadě konstrukce a design platformy umožňuje plnou gamifikaci scénářů (škola hrou), což přináší mj. rychlejší a efektivnější učení, zvýšení zájmu a motivace účastníků, praktický kontext pro rozvoj dovedností, simulaci stresových situací a práce pod tlakem nebo monitoring uživatele a jeho dovednostního pokroku (individualizace / personalizace tréninku).

Kromě využití platformy ve výuce se studenti prostřednictvím svých aktivit a zpětné vazby v prostředí platformy BUTCA podílejí na jejím dalším rozvoji. Tím také pomáhají vědcům z Vysokého učení technického v Brně ve výzkumu zaměřeném na efektivní výuku a trénink kybernetické bezpečnosti.

Projekt Kybernetická aréna je na SPŠT realizován v rámci smluvního výzkumu, jehož řešitelem je Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně, více viz: https://www.vut.cz/vav/projekty/detail/35851“.