Informační technologie

Studijní program informační technologie je zaměřený především na oblast vývoje softwaru a programování, nechybí však ani základy hardwaru, elektroniky a mikroprocesorové techniky. Žáci získají znalosti z oblasti zpracování textu, multimédií a grafiky. Velký důraz je kladen na programování desktopových i webových aplikací s návazností na databázové systémy s použitím jazyků C++, C#, JavaScript a PHP. 

V oblasti počítačových sítí se učí navrhovat strukturu, konfigurovat aktivní prvky a následně síť realizovat a spravovat. Součástí je administrace osobních a serverových operačních systémů (MS Windows a Linux). Žáci se seznámí s pravidly bezpečného pohybu v kyberprostoru, s legislativou a právními požadavky. Řeší návrhy a konfigurace sítí a softwaru s ohledem na bezpečnost a využívají prostředky pro konfiguraci, diagnostiku a sledování. Seznámí se s vývojem softwaru pro mobilní zařízení včetně popisu mobilních operačních systémů. Naučí se využívat technologii internetu věcí pro dálkové řízení a sledování průmyslových i spotřebních zařízení. Novinkou je výuka projektového řízení a týmové práce, kde získají návyky efektivní účasti v projektech. Znalosti projektového řízení jsou důležitou podmínkou pro začlenění do vývojových týmů v budoucím zaměstnání.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Během studia žáci bezplatně absolvují studijní program Cisco Networking Academy, ze kterého mohou získat mezinárodně uznávaný komerční certifikát pro síťové specialisty a nově také certifikát Linux Essentials.