Informační technologie

Studijní program informační technologie je zaměřený především na oblast programování a vývoje softwaru, včetně systémové podpory a kybernetické bezpečnosti. Nechybí však ani základy hardwaru, počítačových sítí a mikroprocesorové techniky.

Velký důraz je kladen na programování desktopových i webových aplikací s návazností na databázové systémy s použitím jazyků C++, C#, JavaScript, PHP a Java. Seznámí se také s vývojem softwaru pro mobilní zařízení včetně popisu mobilních operačních systémů. Novinkou je výuka projektového řízení a týmové práce, kde získají návyky efektivní účasti v projektech. Znalosti projektového řízení jsou důležitou podmínkou pro začlenění do vývojových týmů v budoucím zaměstnání. 

V oblasti IT infrastruktury se učí navrhovat strukturu počítačových sítí, konfigurovat aktivní prvky a následně síť realizovat a spravovat. Součástí je administrace osobních a serverových operačních systémů (MS Windows a Linux). Žáci se seznámí s pravidly bezpečného pohybu v kyberprostoru, s legislativou a právními požadavky. Řeší návrhy a konfigurace sítí a softwaru s ohledem na bezpečnost a využívají prostředky pro konfiguraci, diagnostiku a sledování. V této oblasti intenzívně spolupracujeme s univerzitou VUT Brno a využíváme nejmodernější technologie pro interaktivní simulaci scénářů různých kybernetických útoků.

Kromě toho žáci získají znalosti z oblasti zpracování textu, multimédií a grafiky. Nechybí však ani základy hardwaru, elektroniky a mikroprocesorové techniky. Naučí se využívat technologii internetu věcí pro dálkové řízení a sledování průmyslových i spotřebních zařízení.

Informace o oboru

Určeno pro: absolventy základních škol

Druh studia: denní

Délka studia: 4 roky

Způsob ukončení: maturitní zkouška / maturitní vysvědčení

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Během studia žáci bezplatně absolvují studijní program Cisco Networking Academy, ze kterého mohou získat mezinárodně uznávaný komerční certifikát pro síťové specialisty a nově také certifikát Linux Essentials.