Fond Vysočiny

Fond Vysočiny

Název soutěže: Řemeslo Vysočiny 2023
Soutěž se konala: 23. 3. 2023

Dne 23. 3. 2023 se uskutečnil 19. ročník krajského kola přehlídky odborných dovedností „Řemeslo Vysočiny 2023“. Soutěž byla organizována na dílnách odborného výcviku Střední průmyslové školy Třebíč. Akce se zúčastnilo celkem osm středních škol.

Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie: silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá elektrotechnika. Žáci předvedli své praktické znalosti a dovednosti. Mladí elektrikáři měli za úkol zapojení průmyslové elektroinstalace. Elektronici realizovali soumrakový spínač. Druhou částí každé kategorie byl test teoretických znalostí.

Cílem pravidelných setkání žáků a jejich pedagogů je standardizace znalostí a dovedností absolventů elektrotechnických škol a učilišť s ohledem na požadavky zaměstnavatelů v Kraji Vysočina.


Název soutěže: Opravář zemědělských strojů 2023
Soutěž se konala: 8. 3. – 9. 3. 2023
 

V termínu 8. 3. – 9. 3. 2023 se uskutečnil 15. ročník celostátního kola přehlídky odborných dovedností „Opravář zemědělských strojů 2023“. Soutěž byla organizována v areálu Střední průmyslové školy Třebíč. Akce se zúčastnilo celkem 32 středních škol z celé republiky.

Obsahem soutěže byl osm disciplín: test – pravidla silničního provozu; test – teoretické znalosti z technologie oprav, motorových vozidel a zemědělských strojů; test – poznávací; strojní obrábění – soustružení; opravy motorových vozidel a zemědělských strojů; ruční kování za tepla; ruční zpracování kovů; svařování plamenem ZK 311 1.1.

Vítězem této soutěže se stal žák Lukáš Rouha - Střední odborné učiliště zemědělské, Chvaletice, Žižkova 139. Druhé místo obsadil žák Jaroslav Böhm - Střední odborné učiliště, Praha – Radotín a třetí místo získal žák Vojtěch Houdek - Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427.


Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců

Grantový program: Informační a komunikační technologie 2020
Doba realizace: 1. 7. 2020 – 31. 5. 2021

V rámci projektu bylo realizované školení pro vyučující IT technologií (kurz CCNA, kurz programování C++, verzovací systém GIT, kybernetická bezpečnost).


Název soutěže: Řemeslo Vysočiny 2020
Soutěž se měla konat: 26.března 2020. 
Z důvodů pandemie byla soutěž odložena.


Název soutěže: Řemeslo Vysočiny 2019
Soutěž se konala: 28. 3. 2019

Řemeslo Vysočiny

Dne 28. 3. 2019 se uskutečnil již 17. ročník krajského kola přehlídky odborných dovedností „Řemeslo Vysočiny 2019“. Soutěž byla organizována na dílnách odborného výcviku Střední průmyslové školy Třebíč. Akce se zúčastnilo celkem osm středních škol s dvoučlennými družstvy.

Soutěž byla rozdělená na dvě kategorie: silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá elektrotechnika. Žáci předvedli své praktické znalosti a dovednosti. Mladí elektrikáři měli za úkol zapojení zapnutí, vypnutí a tipování motoru. Elektronici realizovali elektronickou hrací kostku. Druhou části každé kategorie byl test teoretických znalostí.

Cílem pravidelných setkání žáků a jejich pedagogů je standardizace znalostí a dovedností absolventů elektrotechnických škol a učilišť s ohledem na požadavky zaměstnavatelů v Kraji Vysočina.

Na realizaci soutěže jsme z Fondu Vysočiny obdrželi dotaci 20 000,- Kč.


Název projektu: Komplexní ochrana sítě
Grantový program: Informační a komunikační technologie 2017
Doba realizace: 1.7.2017–28.2.2018

V rámci projektu byl pořízen antivirový systém na tři roky.


Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců
Grantový program: Informační a komunikační technologie 2017
Doba realizace: 29.6.2017–14.12.2017

V rámci projektu bylo realizované školení na několika informačních systémech a výukových programech (Bakaláři, Stravovací systém, Program SPZ, kurz CCNA, SimulationX, základy vláknové optiky).


Název projektu: Opensource redakční systém
Grantový program: Informační a komunikační technologie 2017
Doba realizace: 1.9.2017–30.11.2017

V rámci tohoto projektu vznikla nová webová prezentace nad otevřeným redakčním systémem Drupal 8. Tato prezentace je optimalizována pro aktuální webové prohlížeče Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge a Chrome. V současné době je webová prezentace spuštěna a testovaná na intranetu školy. Překlopení obsahu na oficiální web školy plánujeme současně se spuštěním nové náborové kampaně.


Název projektu: Strukturovaná kabeláž na budově internátu
Grantový program: Infrastruktura ICT 2016
Doba realizace: 1.7.2016–31.5.2017

Díky projektu byl zakoupen materiál na vybudování kvalitní stíněné strukturované kabeláže na budově internátu.
Bylo zakoupeno: STP 6A kabel, lišty, zásuvky, konektory, RACKY, optické vany a přepínače na jednotlivá patra. Realizaci si postupně děláme našimi silami.
V rámci projektu vznikla na budově internátu kvalitní počítačová síť.
Výstupem projektu je kvalitní studentská počítačová síť na budově internátu.
V rámci projektu došlo k uvolnění šířky pásma pro WiFi, spolehlivější připojení, bylo dosaženo vyšší rychlosti a vyšší využitelnosti datové sítě.


Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců
Grantový program: Informační a komunikační technologie 2016
Doba realizace: 15.6.2016–31.3.2017

V rámci projektu bylo realizované školení na několika informačních systémech – Bakaláři, redakční systém, G Suite, SCCM, ESI 2.0, systém stravování a skladový systém.


Název projektu: Virtualizace (titul C: Virtualizace)
Grantový program: Informační a komunikační technologie 2016
Doba realizace: 15.6.2016–31.3.2017

V rámci projektu došlo k nahrazení starých a velmi poruchových počítačů tenkými klienty. Došlo tím ke zpřístupnění počítačové sítě většímu počtu uživatelů, zároveň ke zkvalitnění a zrychlení práce uživatelů a snížení počtu servisních zásahů a energetické zátěže.


Název projektu: Zabezpečení serverovny (titul B: Bezpečnost a archivace dat)
Grantový program: Informační a komunikační technologie 2016
Doba realizace: 15.6.2016–28.2.2017

V rámci projektu došlo k zvýšení zabezpečení serverů, routerů, switchů a firewallu proti výpadku el. energie. Bylo zakoupeno nové UPS zařízení a battery pack pro servery.
Dále došlo k opravě starších UPS zařízení a doplnění těchto zařízení novými bateriemi.
Starší UPS zařízení jsou dnes předřazeny před kritické prvky sítě (firewall, routery, switche) na různých místech školy.


Název projektu: Modernizace webových stránek
Grantový program: Informační a komunikační technologie 2016
Doba realizace: 15.6.–30.11.2016

Cílem projektu byl atraktivnější web využívající nejnovějších technologií. Byly přidány nové galerie fotografií a nový multimediální obsah – www.pojdnaspst.cz. Součástí nových úprav byla implementace multijazyčnosti – AJ a NJ, vylepšení mobilního zobrazení webové prezentace www.spst.cz dle standardu mobile first (webová prezentace vychází ze zobrazení mobile do desktop verzí), vylepšení stránkování novinek a jejich přehlednosti, vypracování modulu editace kontaktů dle potřeby SPŠT, přesun do Cloudu z důvodu ušetření nákladů a zrychlení webové prezentace, redesign webové prezentace, nakódování redesignu webové prezentace, napojení na nové CMS.


Grantový program: Životní prostředí 2015
Příjemce podpory: Střední průmyslová škola Třebíč
Název projektu: Příroda kolem nás
Doba realizace: 22.5.2015–31.10.2016

Neustále se snažíme zlepšovat životní prostředí školy, klademe důraz na zprostředkování styku s přírodou zejména žákům, ale rovněž všem zaměstnancům školy a široké veřejnosti. Obzvlášť v době, kdy velká část mládeže tráví většinu volného času před obrazovkou počítače, je důležité, aby alespoň o přestávkách, volných hodinách, volnočasových aktivitách měli žáci možnost posedět venku na sluníčku uprostřed kvetoucí zahrady, sezobnout jahodu, malinu nebo jinou zdravou dobrotu. Přírodní zahradu již budujeme několik let díky finančním prostředkům zejména z Fondu Vysočiny. Dále využíváme finance z Grantů města Třebíče a z vlastních zdrojů.

Přírodní zahradu udržujeme jednak vlastními silami, provádíme pravidelnou údržbu, rozšířili jsme stávající záhony a vybudovali jsme kapénkovou závlahu a vyvýšené záhony. Tyto záhony jsou dalším prvkem přírodní zahrady. Při jejich zakládání jsme využili všechny odpadové materiály – větve, kompost, posekanou trávu, listí, zbytky rostlin. Vypěstované rostliny a jejich plody využívá Esteticko-ekologický kroužek pro tématickou výzdobu školy. Díky finančním prostředkům projektu jsme využili služeb profesionálů. Firma Renáta Křížová z Trnavy provedla opravu a rozšíření kapénkové závlahy, osázení vyvýšených záhonů vhodnými rostlinami koncipovanými do jednotlivých ročních období. Dále jsme využili těchto služeb pro odbornou údržbu zahrady a odborné proškolení zaměstnanců a žáků – jak pečovat o přírodní zahradu.

Prostory přírodní zahrady využívají nejen žáci a zaměstnanci školy, ale také široká veřejnost při akcích pořádaných školou (významné návštěvy tuzemské i zahraniční, konference, dny otevřených dveří, Didacta, vzdělávání dospělých apod.).

Do budoucna chceme zahradu nejen udržovat, ale dále rozšiřovat o nové prvky.